History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
568577... April 2, 2019, 05:43 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pre_2009_1kolo_tab08
3535b1... December 30, 2015, 15:53 migration-tool REST API: Vytvor objekt pre_2009_1kolo_tab08