History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
b7f74c... April 2, 2019, 05:53 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt tab_3
721544... December 30, 2015, 15:25 migration-tool REST API: Vytvor objekt tab_3