History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
b61538... March 19, 2018, 09:51 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt uvo-rozhodnutia-o-kontrole
c4ed48... March 14, 2018, 13:06 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt uvo-rozhodnutia-o-kontrole
261c7e... April 26, 2017, 07:42 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt uvo-rozhodnutia-o-kontrole
1e8c97... April 26, 2017, 07:38 Úrad pre verejné obstarávanie
126af5... April 26, 2017, 07:25 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt uvo-rozhodnutia-o-kontrole
25a6b5... April 7, 2016, 07:43 Úrad pre verejné obstarávanie
08ea01... February 8, 2016, 14:16 Martin Fojtů REST API: Aktualizovať objekt uvo-rozhodnutia-o-kontrole
39a630... December 30, 2015, 16:22 migration-tool REST API: Vytvor objekt uvo-rozhodnutia-o-kontrole