History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e0f04c... August 11, 2017, 08:05 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt monitorovacie-zariadenia-kameroveho-systemu-mesta-presov-geo-data
b8d8f5... August 11, 2017, 08:04 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt monitorovacie-zariadenia-kameroveho-systemu-mesta-presov-geo-data
ccc049... August 11, 2017, 08:03 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt monitorovacie-zariadenia-kameroveho-systemu-mesta-presov-geo-data
a72889... August 11, 2017, 08:02 Mesto Prešov
0e8c26... May 24, 2017, 20:47 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt monitorovacie-zariadenia-kameroveho-systemu-mesta-presov-geo-data
3f5461... May 24, 2017, 20:46 Mesto Prešov
ac0475... May 24, 2017, 20:44 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt monitorovacie-zariadenia-kameroveho-systemu-mesta-presov-geo-data
8f16c7... May 24, 2017, 20:44 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt monitorovacie-zariadenia-kameroveho-systemu-mesta-presov-geo-data
9335f2... May 24, 2017, 20:43 Mesto Prešov