History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
20ea86... July 28, 2017, 09:56 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyuzivaneho-otvoreneho-softveru-v-rezorte-kultury
1e7aee... July 28, 2017, 09:45 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyuzivaneho-otvoreneho-softveru-v-rezorte-kultury
2b80ae... July 28, 2017, 09:45 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyuzivaneho-otvoreneho-softveru-v-rezorte-kultury
f5dc76... July 28, 2017, 09:40 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky