History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d134a2... September 10, 2019, 06:24 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-nitra-za-rok-2019
69bf89... September 10, 2019, 06:21 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-nitra-za-rok-2019
3aa84c... September 10, 2019, 06:19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra