History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c70b5f... August 10, 2017, 13:31 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt obvody-mestskej-policie-v-presove-geo-data
934f11... May 31, 2017, 13:02 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt obvody-mestskej-policie-v-presove-geo-data
5b23b4... May 31, 2017, 13:01 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt obvody-mestskej-policie-v-presove-geo-data
ee40c9... May 30, 2017, 18:15 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt obvody-mestskej-policie-v-presove-geo-data
6684d1... May 30, 2017, 18:13 Mesto Prešov
1bc2dd... May 30, 2017, 18:12 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt obvody-mestskej-policie-v-presove-geo-data
03ea97... May 30, 2017, 18:12 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt obvody-mestskej-policie-v-presove-geo-data
0deba2... May 30, 2017, 18:11 Mesto Prešov