History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
7980a3... June 30, 2023, 08:59 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
923521... June 30, 2023, 08:50 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
6e8fe7... June 30, 2023, 08:49 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
f3bf07... May 23, 2023, 11:35 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
2618b4... June 1, 2022, 11:37 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
9ba353... June 1, 2022, 11:34 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
930624... July 21, 2021, 11:47 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
219944... July 21, 2021, 11:38 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
88b4c7... July 21, 2021, 11:36 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
90df78... May 19, 2021, 10:32 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
48d4e6... May 19, 2021, 08:51 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
048726... May 19, 2021, 08:50 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
05dcfd... May 19, 2021, 08:48 Národné lesnícke centrum
3f5d1e... December 22, 2020, 10:27 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
e33558... December 13, 2019, 08:12 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
d12335... December 13, 2019, 08:10 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-dodavkach-sejboveho-a-sadboveho-materialu-lesnych-drevin
5a56dc... December 13, 2019, 08:09 Národné lesnícke centrum