History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
04656f... April 1, 2019, 13:56 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt tvorba-a-pouzitie-socialneho-fondu
ae1d8c... April 1, 2019, 13:55 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt tvorba-a-pouzitie-socialneho-fondu
a51a90... April 1, 2019, 13:54 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt tvorba-a-pouzitie-socialneho-fondu
0cb714... April 1, 2019, 12:38 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave