History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
09214f... September 26, 2018, 06:37 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt e-podatelne-s-ukoncenou-platnostou-osvedcenia
3e51c7... September 26, 2018, 06:37 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt e-podatelne-s-ukoncenou-platnostou-osvedcenia
024518... September 26, 2018, 06:36 Národný bezpečnostný úrad