History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1eb54f... October 8, 2019, 11:10 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 5582
836e4c... April 8, 2019, 11:42 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 5582
fefca7... April 5, 2019, 07:00 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 5582
c896d3... April 2, 2019, 05:46 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 5582
e30df3... December 30, 2015, 15:40 migration-tool REST API: Vytvor objekt 5582