History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c696a8... September 27, 2022, 11:59 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
2c0f63... September 27, 2022, 11:59 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
1b64fd... September 27, 2022, 11:57 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
8f4d7d... September 27, 2022, 11:57 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
0bf6b7... November 18, 2021, 14:15 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
39d931... November 18, 2021, 14:14 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
e25183... November 18, 2021, 14:09 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
13f6b9... November 18, 2021, 14:06 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
4abc5e... November 18, 2021, 14:04 Ing. Eva Ondrisová
a120f4... December 17, 2018, 15:32 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
9d2cf8... December 17, 2018, 15:32 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt objednavky-mprv-sr
0e2e8d... December 17, 2018, 15:30 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR