History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
70ee72... December 13, 2018, 14:09 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt prehlad-v-ekolog-polnohosp-vyrobe-pouzivanych-latok-na-cist-a-dezinf-v-chove-hz
a449f6... December 13, 2018, 14:09 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt prehlad-v-ekolog-polnohosp-vyrobe-pouzivanych-latok-na-cist-a-dezinf-v-chove-hz
be1c2f... December 11, 2018, 11:41 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave