History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a30e3a... December 13, 2018, 14:17 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt register-prevadzkovatelov-vyvazajucich-produkty-z-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby-do-3k
97ee84... December 13, 2018, 14:16 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt register-prevadzkovatelov-vyvazajucich-produkty-z-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby-do-3k
32e520... December 13, 2018, 08:21 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt register-prevadzkovatelov-vyvazajucich-produkty-z-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby-do-3k
24cffa... December 13, 2018, 08:19 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt register-prevadzkovatelov-vyvazajucich-produkty-z-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby-do-3k
e0ce2f... December 13, 2018, 08:18 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt register-prevadzkovatelov-vyvazajucich-produkty-z-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby-do-3k
26a459... December 13, 2018, 08:17 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt register-prevadzkovatelov-vyvazajucich-produkty-z-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby-do-3k
ba7ac0... December 11, 2018, 11:32 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave