History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8a05bf... July 16, 2018, 08:43 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt informacia-podla-s-9-pism-a-a-b-zakona-c-362-2012-z-z
38f402... July 16, 2018, 08:39 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt informacia-podla-s-9-pism-a-a-b-zakona-c-362-2012-z-z
f6c263... July 16, 2018, 08:38 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR