History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
89f358... April 1, 2019, 13:50 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-nehnutelnosti-podla-jednotlivych-lokalit
0bd2c6... April 1, 2019, 13:49 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-nehnutelnosti-podla-jednotlivych-lokalit
04bfc4... April 1, 2019, 13:48 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-nehnutelnosti-podla-jednotlivych-lokalit
bfe9fa... April 1, 2019, 12:40 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave