History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
518c6a... February 24, 2020, 15:49 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
c55b6a... June 20, 2019, 08:28 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt odborne-zameranie-v-zariadeni
02bb35... June 20, 2019, 08:28 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt odborne-zameranie-v-zariadeni
68e043... June 20, 2019, 08:26 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava