History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
72600a... February 26, 2020, 08:49 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plnenie-ramcovych-zmluv
663414... December 14, 2018, 10:09 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plnenie-ramcovych-zmluv
6b538e... December 14, 2018, 10:08 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plnenie-ramcovych-zmluv
049037... December 14, 2018, 10:05 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik