History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
028a86... December 17, 2018, 12:51 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt plodiny-sr
942d49... December 17, 2018, 12:50 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt plodiny-sr
9f6b8c... December 13, 2018, 09:42 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt plodiny-sr
549b23... December 13, 2018, 09:41 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt plodiny-sr
bc3e91... December 11, 2018, 11:54 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave