History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
ab5c6d... August 9, 2017, 12:44 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov-k-aktualnemu-datumu
e2a8f4... August 9, 2017, 12:43 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov-k-aktualnemu-datumu
bb0507... August 9, 2017, 12:42 Mesto Prešov
2a3e9f... August 9, 2017, 12:41 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov-k-aktualnemu-datumu
88cbbf... August 9, 2017, 12:39 Mesto Prešov
566ff1... August 9, 2017, 12:38 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov-k-aktualnemu-datumu
f74b8e... August 9, 2017, 12:37 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov-k-aktualnemu-datumu
1c4618... August 9, 2017, 12:36 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov-k-aktualnemu-datumu
b2ebf4... August 9, 2017, 12:35 Mesto Prešov