History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8f08d3... April 2, 2019, 05:41 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt osk_2001_1kolo_tab02
4cb289... December 30, 2015, 16:01 migration-tool REST API: Vytvor objekt osk_2001_1kolo_tab02