History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
3a00cc... March 23, 2021, 18:37 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt digitalny-model-reliefu-dmr3-5
e4ae51... March 23, 2021, 18:35 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt digitalny-model-reliefu-dmr3-5
7d096b... March 23, 2021, 18:34 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt digitalny-model-reliefu-dmr3-5
c7380b... March 23, 2021, 18:32 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky