History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
85c7ce... September 26, 2018, 05:52 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt zoznam-utajovanych-skutocnosti
e8d2fc... September 26, 2018, 05:52 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt zoznam-utajovanych-skutocnosti
e056fc... September 26, 2018, 05:51 Národný bezpečnostný úrad