History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
be05b9... April 2, 2019, 05:45 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt podniky-podla-ekonomickych-cinnosti-sk-nace-rev-2-og3005rr
cd9c2c... December 30, 2015, 15:45 migration-tool REST API: Vytvor objekt podniky-podla-ekonomickych-cinnosti-sk-nace-rev-2-og3005rr