History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9437b5... April 2, 2019, 05:44 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt ref_2004_tab01
2c1bce... December 30, 2015, 15:51 migration-tool REST API: Vytvor objekt ref_2004_tab01