History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
b65b98... March 7, 2018, 13:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
36ba44... March 7, 2018, 13:42 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt centralny-register-studentov
041cf8... October 23, 2017, 11:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
a50b5f... December 30, 2015, 15:43 migration-tool REST API: Vytvor objekt centralny-register-studentov