History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
55f39b... July 17, 2018, 11:33 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt vysledky-kontrol-za-roky-2017-a-2018
68e66f... July 17, 2018, 11:30 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt vysledky-kontrol-za-roky-2017-a-2018
de0650... July 17, 2018, 11:29 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR