History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a41d24... May 14, 2020, 12:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
f2fb4f... May 14, 2020, 12:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
689643... May 14, 2020, 12:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
adb564... May 14, 2020, 12:49 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
b45be6... May 14, 2020, 12:48 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
7e40e2... May 14, 2020, 12:42 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
5bb9ad... May 14, 2020, 12:42 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
2d1457... May 14, 2020, 12:20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
5a62fa... May 14, 2020, 12:16 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
c3911a... December 7, 2017, 08:04 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6f6d12... May 11, 2017, 08:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
5d3894... May 11, 2017, 08:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
277014... May 11, 2017, 08:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
68ee3f... May 11, 2017, 08:49 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
b04574... May 11, 2017, 08:47 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
f9cf22... May 11, 2017, 08:46 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
924aec... April 7, 2017, 07:17 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
3e5a2b... April 7, 2017, 07:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol
7f65c6... April 7, 2017, 07:12 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0c3bf8... December 30, 2015, 16:19 migration-tool REST API: Vytvor objekt v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol