History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
3a92f9... April 25, 2019, 08:39 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-kvalite-ovzdusia-central-data-repository
d3c227... April 25, 2019, 08:35 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2314fe... November 28, 2018, 13:17 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-kvalite-ovzdusia-central-data-repository
d1db14... November 28, 2018, 13:10 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-kvalite-ovzdusia-central-data-repository
c09196... November 28, 2018, 13:09 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-kvalite-ovzdusia-central-data-repository
9a1bb4... November 28, 2018, 13:03 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky