History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
283e29... April 8, 2022, 07:22 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
373b0d... December 14, 2018, 12:30 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt navrh-programovej-struktury-kapitoly-pre-roky
2339d6... December 14, 2018, 12:30 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt navrh-programovej-struktury-kapitoly-pre-roky
7d3318... December 14, 2018, 12:29 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave