History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
078851... December 14, 2018, 12:45 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt riadenie-rozpoctu-zmeny-rozpoctu-zalozenie-registracneho-dokladu
9c8785... December 14, 2018, 12:44 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt riadenie-rozpoctu-zmeny-rozpoctu-zalozenie-registracneho-dokladu
651991... December 14, 2018, 12:42 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave