History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
99ee4b... September 6, 2021, 07:38 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-kontaktnych-miest
7996fb... September 6, 2021, 07:37 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-kontaktnych-miest
8fa254... September 6, 2021, 07:35 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-kontaktnych-miest
cb70a0... September 6, 2021, 07:33 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR