History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
80800d... February 17, 2020, 09:10 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
4ec944... February 17, 2020, 09:09 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
5f9ab8... October 18, 2019, 06:34 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
8a4772... October 18, 2019, 06:34 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
bbafce... April 4, 2019, 09:58 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7060e0... March 28, 2019, 08:52 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
d91a35... March 28, 2019, 08:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
c3645a... September 26, 2018, 08:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9e040a... September 25, 2018, 07:32 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
2162fe... September 25, 2018, 07:31 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
ebf565... September 25, 2018, 07:29 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
b97a2a... March 28, 2018, 12:41 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
d1317e... March 28, 2018, 12:40 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
3d97b6... March 28, 2018, 12:31 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
1a36cb... March 28, 2018, 09:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
7d505b... March 28, 2018, 09:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
730952... December 7, 2017, 08:06 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
04687b... April 21, 2017, 11:18 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
8074c0... April 7, 2017, 07:33 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8ceb4b... April 7, 2017, 07:09 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
470c44... April 7, 2017, 07:09 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
4c1237... April 3, 2017, 14:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
3c24dd... March 31, 2017, 13:22 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
9f5fad... March 31, 2017, 13:21 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr
0a2388... March 31, 2017, 13:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR