History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
ccdff1... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt tab_11
7adcc7... April 1, 2016, 12:04 Štatistický úrad Slovenskej republiky
417b13... December 30, 2015, 15:25 migration-tool REST API: Vytvor objekt tab_11