History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1929d0... June 27, 2019, 08:07 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt dovod-ukoncenia-objednania
2cc399... June 27, 2019, 08:06 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt dovod-ukoncenia-objednania
5fb5ac... June 27, 2019, 08:04 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava