History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e7fe8a... December 13, 2018, 14:28 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-krmiv-povolenych-v-ekologickej-polnohospodarskej-vyrobe1
3b5788... December 13, 2018, 14:28 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-krmiv-povolenych-v-ekologickej-polnohospodarskej-vyrobe1
ea9857... December 13, 2018, 14:26 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave