History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
572412... December 10, 2018, 11:59 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-certifikovanych-susiarni-pozastavena-cinnost
1f0eba... December 10, 2018, 10:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-certifikovanych-susiarni-pozastavena-cinnost
87fb80... December 10, 2018, 10:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-certifikovanych-susiarni-pozastavena-cinnost
48b1b9... December 10, 2018, 10:24 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave