History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
665f4c... April 2, 2019, 05:42 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso_2006_tab02
edab71... December 30, 2015, 15:58 migration-tool REST API: Vytvor objekt oso_2006_tab02