History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
5448cc... June 1, 2020, 11:32 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-potraviny-a-pokrmy-rok-2015
459f36... June 1, 2020, 11:32 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-potraviny-a-pokrmy-rok-2015
7efa23... June 1, 2020, 11:30 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica