History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1ab692... January 25, 2018, 12:55 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
e3c217... January 25, 2018, 12:54 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
e059fd... January 25, 2018, 12:53 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
859bee... January 25, 2018, 12:51 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
f343e2... January 25, 2018, 12:50 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
20ac71... January 25, 2018, 12:49 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
6acf0c... January 25, 2018, 12:47 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
7615ff... January 25, 2018, 12:45 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
066db5... January 25, 2018, 12:43 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
52bded... January 25, 2018, 12:42 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
c09e14... January 25, 2018, 12:41 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
93e93e... January 25, 2018, 12:40 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
629d09... January 25, 2018, 12:39 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016
faa524... January 25, 2018, 12:37 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky