History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1eba08... December 11, 2018, 10:35 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
345c12... December 11, 2018, 10:35 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
1443f1... December 11, 2018, 10:33 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave