History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
dba13f... January 17, 2022, 13:28 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
99048d... March 10, 2021, 08:24 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
edf7fc... March 9, 2021, 08:14 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
18cf67... March 8, 2021, 10:07 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
32b82f... March 17, 2020, 08:55 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
ad05d7... March 17, 2020, 08:54 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
1eba08... December 11, 2018, 10:35 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
345c12... December 11, 2018, 10:35 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vyrobcov-statnych-kontrolnych-cisiel
1443f1... December 11, 2018, 10:33 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave