History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
39d31e... June 1, 2021, 08:40 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z
4851f2... June 1, 2021, 08:40 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z
96b108... May 15, 2020, 05:52 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z
65b01b... May 15, 2020, 05:48 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z
05975f... July 17, 2018, 11:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z
f12989... July 17, 2018, 11:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z
8936e6... July 17, 2018, 11:49 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR