History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8a8ddb... January 19, 2018, 12:22 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
14c685... January 19, 2018, 12:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
16954a... January 19, 2018, 12:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
2ca681... January 19, 2018, 12:19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
29c8c2... January 19, 2018, 12:19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
1c33f5... January 19, 2018, 12:17 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
e56767... January 19, 2018, 12:17 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
2ebc54... January 19, 2018, 12:16 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
8b7dac... January 19, 2018, 12:16 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
ae3fd4... January 19, 2018, 12:15 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
71edc6... January 19, 2018, 12:14 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
07fb9b... January 19, 2018, 10:01 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21a91b... January 19, 2018, 09:22 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
c76ecf... January 19, 2018, 09:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
0b2126... January 19, 2018, 09:17 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
9d4292... January 19, 2018, 09:15 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
9cdeac... January 19, 2018, 09:12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
0652a6... January 19, 2018, 09:09 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
ee0df2... January 19, 2018, 09:08 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2012
c094f4... January 19, 2018, 09:05 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky