History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f56f49... September 26, 2018, 06:51 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt zoznam-digitalnych-sluzieb
1b6d5e... September 26, 2018, 06:49 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt zoznam-digitalnych-sluzieb
310c69... September 26, 2018, 06:49 Národný bezpečnostný úrad