History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d241f6... July 21, 2021, 11:25 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
76c6a9... July 21, 2021, 11:25 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
68b93f... May 10, 2021, 05:44 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
704603... May 10, 2021, 05:44 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
50f3bd... February 12, 2021, 09:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
c7a4cf... February 12, 2021, 09:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
532662... November 6, 2020, 11:00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
23e1d4... November 6, 2020, 11:00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
805c2f... August 10, 2020, 07:14 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
da501d... August 10, 2020, 07:12 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
c2b724... April 29, 2020, 07:39 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
ab6b0a... April 29, 2020, 07:39 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
4e8300... February 28, 2020, 09:28 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
38fa33... February 28, 2020, 09:28 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
1f24e5... August 1, 2019, 06:26 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
4038ed... August 1, 2019, 06:24 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
ac2c78... January 25, 2019, 08:00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
1dd922... January 25, 2019, 08:00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
21b1cc... October 18, 2018, 12:04 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
20af6b... October 18, 2018, 12:03 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
a03b19... September 10, 2018, 06:41 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
6ff38e... September 10, 2018, 06:40 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
746b45... April 25, 2018, 05:58 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
c12d3b... April 25, 2018, 05:58 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
2456e1... April 25, 2018, 05:57 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav
175c53... April 25, 2018, 05:56 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR