History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
82cf8b... May 15, 2020, 12:02 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-2019
174bc6... February 22, 2019, 09:26 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-2019
c41af5... February 22, 2019, 09:22 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-2019
974301... February 22, 2019, 09:03 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-2019
57171b... February 22, 2019, 09:02 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-2019
13a613... February 22, 2019, 09:00 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany