History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
581cd8... March 6, 2020, 08:17 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018
ecb198... March 6, 2020, 08:16 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018
b42bfa... March 6, 2020, 08:06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
101492... March 6, 2020, 08:05 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018
8e4b39... December 12, 2018, 11:48 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018
fa44e3... December 12, 2018, 11:48 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018
7421f2... December 12, 2018, 11:43 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik