History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
136513... December 13, 2018, 14:20 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pripravkov-na-ochranu-rastlin-povolenych-v-ekologickej-polnohospodarskej-vyrobe1
0e5e38... December 13, 2018, 14:20 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pripravkov-na-ochranu-rastlin-povolenych-v-ekologickej-polnohospodarskej-vyrobe1
41cfbe... December 13, 2018, 14:19 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave