History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a1f3ef... October 20, 2017, 08:47 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dokumentacia-otvoreneho-softveru-v-dodanych-vytvorenych-informacnych-systemoch-rezortu-mzp-sr
473676... October 20, 2017, 08:45 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dokumentacia-otvoreneho-softveru-v-dodanych-vytvorenych-informacnych-systemoch-rezortu-mzp-sr
d324b6... October 20, 2017, 08:45 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dokumentacia-otvoreneho-softveru-v-dodanych-vytvorenych-informacnych-systemoch-rezortu-mzp-sr
85c3eb... October 20, 2017, 08:30 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky