History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
56a548... August 11, 2016, 10:23 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1a81f4... August 11, 2016, 10:20 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
e79b94... August 11, 2016, 10:17 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt distribucia-druhov-inspire-linked-data
d5eed7... August 11, 2016, 09:51 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt distribucia-druhov-inspire-linked-data
30f935... August 11, 2016, 09:50 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt distribucia-druhov-inspire-linked-data
b490ec... August 11, 2016, 09:50 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky